Privacystatement

Jacobs Accountants Roosendaal BV (hierna te noemen JAR) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. JAR houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (en overige privacywetgeving) stellen.

JAR verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en –plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige personeelsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

JAR verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, waaronder met name:

 • Burgerservice nummer (BSN)

JAR verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • JAR verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het opstellen van belastingaangiften

JAR zal u uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

JAR verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

JAR gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen naar per.jacobs@jacobs-roosendaal.nl. Om er zeker van te zijn dan het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw ID-bewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en BSN zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, JAR zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

JAR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via per.jacobs@jacobs-roosendaal.nl.