Jaarrekening & rapportages

Jaarrekeningen zijn zeer belangrijke documenten van een onderneming. Ze dienen als verantwoording richting aandeelhouders als de aandeelhouders niet dezelfde personen zijn als de bestuurders van een onderneming. Een jaarrekening is natuurlijk ook een intern belangrijk managementinformatie “tool”. Immers u meet als het ware het presteren van uw onderneming en dit geeft richting aan uw verdere beslissingen.

Maar een jaarrekening is ook een belangrijk document richting andere betrokkenen zoals belastingdienst en financiers. Richting financiers dient de jaarrekening ook in de meeste gevallen als hét document op basis waarvan een financier een eerste indruk krijgt van uw onderneming. Aangevuld met overige informatie wordt zo een belangrijke basis gelegd voor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag.

Bovendien kunnen, als u volgens de wettelijke regels verplicht bent uw jaarcijfers te publiceren, andere betrokkenen zoals uw klanten en leveranciers een indruk krijgen van de performance van uw onderneming. Dit is van belang omdat die betrokkenen dan een indruk krijgen met wie zij zaken doen. Dat is dan ook weer in uw belang als ondernemer.

Wij verrichten onze dienstverlening in nauw overleg met u. Hierdoor staan vooral uw behoeften centraal. Omdat wij ons richten op de samenstelpraktijk, zijn wij in staat de diepgang van onze werkzaamheden in nauw overleg met u af te stemmen.

Bij onze dienstverlening met betrekking tot jaarrekeningen en rapportages kunnen wij u van dienst zijn bij:

  • Samenstellen jaarrekening
  • Samenstellen publicatiestukken
  • Begrotingen
  • Budgetten
  • Tussentijdse rapportages