Klachtenregeling

Jacobs Accountants Roosendaal BV vindt het belangrijk om elke dag opnieuw de hoogste kwaliteit te leveren en dat u dat als klant ook zo ervaart. Mocht dat niet het geval zijn, laat het ons dan beslist weten. U kunt daarvoor altijd bij ons terecht: persoonlijk, via e-mail of telefoon. Voor het geval dat klachten niet naar tevredenheid zijn opgelost door ons kantoor kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de NBA (https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/)