Fiscaliteiten

Als ondernemer heeft u te maken met tal van belastingzaken. De belangrijkste zijn:

  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting en premieheffingen
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Dividendbelasting

Wij zijn u graag van dienst bij al deze belastingzaken. Wij verzorgen de aangiften voor u en controleren de aanslagen.

Uiteraard is ook de afwikkeling van bezwaren tegen opgelegde aanslagen bij ons in goede handen.

Afhankelijk van de fase waarin u zich als ondernemer bevindt komen er specifieke fiscale vraagstukken vroeg of laat aan de orde. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met bedrijfsopvolging. Hier komt dan veel bij kijken, niet in de laatste plaats het goed gebruiken van allerlei fiscale faciliteiten. Uw begeleiding hierin is bij ons in goede handen. Voor zover in dergelijke trajecten specifieke kennis noodzakelijk is, hebben wij contacten met zeer gespecialiseerde adviseurs die in een voorkomend geval een op de situatie toegesneden advies geven dat uw probleem oplost zonder onnodige ballast.

Onroerende zaken
Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten heeft u in meer of mindere mate te maken met zaken rond onroerende goederen. U kunt dan te maken krijgen met overdrachtsbelasting, omzetbelasting of beide. Bij dit soort activiteiten is het van groot belang om vooraf goed te inventariseren wat de fiscale gevolgen zijn. Is het bij veel belastingen mogelijk een fout of foutje nog te corrigeren, bij transacties waar onroerende zaken bij betrokken zijn, is dat bijna altijd onmogelijk.